Get Adobe Flash player
 • 1
 • 2
 • 3

 

 
 085-1314153
line  085-1314153

 

 ชมสวนส้มและสวนผลไม้
ภายในรีสอร์ท

 

 • nammon

  บ้านน้ำมนต์

 • nampeang

  บ้านน้ำผึ้ง

 • nampun

  บ้านน้ำพรั้น

 • namthip

  บ้านน้ำทิพย์

 • namvan

  บ้านน้ำหวาน

 • namyen

  บ้านน้ำเย็น

วัดท่าตอน เป็นวัดประจำอำเภอ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าตอน ต.ท่าตอน เป็นวัดที่มีทิวทัศน์งดงาม อยู่บนไหล่เขาเรียงรายด้วยศาสนวัตถุสิ่งก่อสร้าง มีพื้นที่ทอดยาวตามไหล่เขาเป็นชั้น ๆ รวม 9 ชั้น มองเห็นได้แต่ไกลเมื่อท่านขึ้นไปบนวัดสามารถมองเห็นพื้นที่อ.แม่อายและภูเขาต่าง ๆ อย่างสวยงาม

พระธาตุท่าตอน ของเดิมไม่ทราบสมัยก่อสร้างเมื่อคราวคูบาศรีวิชัย ได้ขึ้นมาบูรณะพระธาตุสบฝาง มาถึงท่าตอน ท่านบอกให้ชาวบ้านว่าขึ้นไปค้นหาพระธาตุที่บนเขา ชาวบ้านพากันขึ้นถางป่าค้นหา เจอพระธาตุเก่าแก่อยู่ในพุ่มไม้ นิมนต์ท่านบูรณะ แต่ท่านไม่รับ ท่านบอกให้นิมนต์ครูบาแก้ว กาวิชัย มาบูรณะ เพราะเป็นของคู่บารมีท่าน ชาวบ้านพากันนิมนต์ครูบาแก้ว มาบูรณะและสร้างวัดขึ้น เรียกชื่อว่า วัดจอมคิรี ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างวัด นิมนต์พระมาเป็นเจ้าอาวาส หลายรูป

 

วัดท่าตอน มีพื้นที่ของวัดกว้างขวางมาก เพราะสร้างเรียงรายกันไปตามไหล่เขา มีอยู่ด้วยกัน 9 ชั้น แต่ละชั้นก็จะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เพื่อให้พุทธสานิกชนบูชา และมีพระพุทธรูปเก่าแก่ศิลปเชียงแสนที่อัญเชิญมาจากวัดพระธาตุสบฝางประดิษฐานอยู่ในศาลาการเปรียญของวัด และมีพระพุทธรูปที่สำคัญอีกหลายองค์

จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของวัดคือชั้นที่แปดซึ่งจะมีเจดีย์แก้ว สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 ภายในเจดีย์แก้วมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด 3 ชั้น มีพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากทั้งในและประเทศต่างๆประดิษฐานอยู่ และในชั้นบนสุด เป็นที่บรรจุพระบรมธาตุสารีริกธาตุ พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ สามารถขึ้นไปกราบไหว้บูชาได้ และในชั้นบนสามารถชมทิวทัศน์บริเวณโดยรอบ

ตามชั้นต่างๆ ของวัดท่าตอนมีจุดชมวิวอยู่หลายจุดโดยเฉพาะในชั้นที่ 9 หน้าองค์พระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางอุ้มบาตรเป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากอีกจุดหนึ่งของวัดท่าตอน ถ้ามองไปทางด้านซ้ายสุดตามลำน้ำกกจะเป็นเขตแดนของประเทศพม่า โดยเฉพาะในตอนเช้าช่วงหน้าหนาวเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามอีกจุดหนึ่งเลยทีเดียว ในบริเวณใกล้เคียงยังมีกุฏิของเจ้าอาวาสวัดท่าตอนอยู่ด้วย